Entries by Norlydialina Ithnain

GARIS PANDUAN BAGI PELANGGAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JOHOR

Pelanggan diminta untuk mematuhi penjarakkan sosial yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sewaktu bertugas iaitu jarak minima 1 meter ketika berurusan dan perlu mengelakkan sebarang sentuhan fizikal dengan pelanggan seperti bersalaman. Pelanggan disarankan untuk membuat sebarang pertanyaan melalui panggilan telefon atau melalui email terlebih dahulu serta mengenalpasti perkhidmatan yang boleh dibuat secara dalam talian […]