Kesihatan Veterinar

Fungsi Bahagian Kesihatan Veterinar secara khususnya adalah seperti berikut:

  • Merancang dan melaksanakan program pengawalan, pencegahan, dan pembasmian penyakit haiwan dan zoonotik.
  • Mengawalselia pemindahan dan perdagangan ternakan supaya mematuhi peraturan kuarantin dan import/eksport.

Seksyen