Fungsi Seksyen Epidemiologi dan Kawalan Penyakit secara khususnya mengikut Unit adalah seperti berikut:

 1. Unit Epidemiologi dan Survalen
 • Merancang, menyelaras serta melaksanakan program-program epidemiologi dan survalen.
 • Melaksanakan program persampelan untuk survalen penyakit.
 1. Unit Kawalan dan Pembasmian Penyakit
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program kawalan dan pembasmian penyakit.
 • Melaksanakan aktiviti pelalian pada ternakan.
 • Menyelaras dan menjalankan program pembasmian penyakit dan wabak.
 1. Unit Kawalan Import/ Eksport
  • Memeriksa maklumat permohon dan melulus permit perjalanan untuk pergerakan ternakan.
  • Mengeluarkan sijil kesihatan veterinar kepada ternakan.
 2. Unit Kawalan Biologik dan Drug Residue
  • Menyelaras dan melaksanakan kawalan biologik.
  • Melaksanakan persampelan drug residue.