Pembangunan Industri Ternakan

Fungsi Bahagian Pembangunan Industri Ternakan secara khususnya adalah seperti berikut:

  • Menggalakkan dan meningkatkan populasi dan pengeluaran ternakan untuk keperluan domestik dan eksport;
  • Meningkatkan mutu genetik tenakan, untuk meningkatkan produktiviti;
  • Membangunkan kawasan Pengeluaran Makanan Ternakan yang berpotensi;
  • Membimbing pengusaha/usahawan/pelabur melalui transformasi teknologi di bidang peternakan tradisional/semikomersial ke arah komersial dan berdaya saing;
  • Melatih dan membimbing pengusaha/usahawan dan anggota jabatan di bidang kerjaya masing-maisng ke tahap kompetensi yang tinggi untuk keperluan industri;
  • Menentukan aktiviti peternakan yang dijalankan mesra alam.

Seksyen