Seksyen Pembangunan Industri Hiliran

Fungsi Seksyen Pembangunan Industri Hiliran secara khususnya mengikut Unit adalah seperti berikut:

  1. Unit Pembangunan Usahawan dan Produk
  • Merancang, menyelaras serta melaksanakan program-program pembangunan usahawan Industri Asas Ternakan.
  • Memberi khidmat nasihat pembangunan Industri Asas Ternakan.
  • Membimbing pengusaha industri asas ternakan ke arah pengamalan kaedah pengilangan yang baik.
  1. Unit Rumah Sembelih dan Loji Pemprosesan
  • Menyelaras aktiviti berkaitan dengan rumah sembelih dan loji pemprosesan di negeri Johor.