Seksyen Pembangunan Komoditi Ternakan

Fungsi Seksyen Pembangunan Komoditi Ternakan secara khususnya mengikut Unit adalah seperti berikut:

 1. Unit Ruminan
 • Merancang, menyelaras serta melaksanakan program-program pembangunan industri ternakan lembu/kerbau dan kambing/bebiri.
 • Memberi khidmat teknikal dan kepakaran dalam industri pedaging.
 • Mengagihkan baka-baka ternakan lembu/ kerbau dan kambing/bebiri melalui Program Penternakan Rakyat (PPR) Ruminan.
 • Membimbing pengusaha industri  ruminan ke arah pengamalan kaedah perladangan yang baik.
 1. Unit Unggas
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan unggas seperti Program Penternakan Rakyat (Unggas) dan Kebun Intergarsi.
 • Melaksanakan khidmat rundingan industri.
 • Mengagihkan benih unggas bagi mengurangkan kos sara hidup golongan sasar.
 • Membimbing pengusaha industri  ruminan ke arah pengamalan kaedah perladangan yang baik.
 1. Unit Aneka Haiwan
 • Merancang, menyelaras serta melaksanakan program-program pembangunan industri aneka haiwan yang meliputi ternakan rusa, arnab, burung walit, landak dan burung unta.
 • Menggalakkan aktiviti perladangan dan pengeluaran dalam industri aneka haiwan untuk tujuan pengeluaran makanan dan rekreasi.
 • Mempromosi pengeluaran produk-produk primer dan produk-produk tambah nilai dalam industri perladangan aneka haiwan.
 • Membimbing pengusaha industri aneka haiwan  ke arah pengamalan kaedah perladangan yang baik.