Seksyen Pembangunan Sumber Manusia

Fungsi Seksyen Pembangunan Sumber Manusia secara khususnya mengikut Unit adalah seperti berikut:

  1. Unit Pembangunan Kerjaya
  • Merancang, menyelaras serta melaksanakan program-program kursus dan latihan.
  • Menguruskan aktiviti pameran dan promosi Jabatan.
  1. Unit Pengembangan Veterinar
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pengembangan Veterinar.