Seksyen Perancangan Dasar dan Strategi

Fungsi Seksyen Perancangan Dasar dan Strategi secara khususnya mengikut Unit adalah seperti berikut:

  1. Unit Perancangan dan Pemantauan
  • Merancang dan menyelaras dasar dan perancangan jabatan.
  • Pemantauan peruntukan program pembangunan jabatan.
  • Pengumpulan data dan statistik industri ternakan negeri Johor.
  1. Unit Teknologi Maklumat
  • Menyelaras dan menyelenggara peralatan ICT Jabatan.
  • Memantau dan menyelenggara laman sesawang Jabatan.
  • Membekalkan perkhidmatan sokongan audio visual.