Seksyen Perkhidmatan Sokongan Teknikal

Fungsi Seksyen Perkhidmatan Sokongan Teknikal secara khususnya mengikut Unit adalah seperti berikut:

  1. Unit Pembiakbakaan
  • Meningkatkan kualiti genetik dan produktiviti ternakan;
  • Memberi khidmat nasihat dalam bidang teknikal;
  • Memberi pengiktirafan kepada ternakan pembiak.
  1. Unit Pemakanan Ternakan dan TKPM
  • Membangun dan meningkatkan aktiviti pengeluaran makanan ternakan di daerah-daerah Negeri Johor.
  • Mewujudkan kawasan pengeluaran makanan ternakan di  Taman Kekal Pengeluaran Makanan ( TKPM ) atau diluar kawasan TKPM ( Homeplot )
  • Membantu menyediakan bahan, alatan dan mesin memproses makanan ternakan.