Regulatori

Fungsi Bahagian Regulatori secara khususnya adalah seperti berikut:

  • Merancang dan melaksanakan aktiviti berkaitan kawalseliaan, pengeluaran bahan-bahan hasil dari industri penternakan.
  • Melaksanakan program kawalselia pembangunan dan pengeluaran  ternakan.
  • Memberi khidmat perunding dan sokongan teknikal kepada usahawan, swasta dan agensi berkenaan keperluan serta garis panduan berkenaan pertenakan unggas.
  • Melaksanakan perlesenan ladang unggas untuk penternak bagi mendapatkan lesen menternak unggas secara sah.
  • Memastikan penternakan mematuhi Amalan Veterinar dan Perlesenan Ladang yang sedang berkuatkuasa.