Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan adalah bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar dan khusus untuk melaksanakan pelbagai aktiviti di Seksyen Pentadbiran, Seksyen Pengurusan Aset, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia dan Seksyen Kewangan dan Akaun bagi memenuhi fungsi Bahagian supaya pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan cekap dan teratur