Pencapaian Piagam Pelanggan

Janji   Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Sentiasa membantu dan melayani dengan penuh mesra serta bertanggungjawab segala pertanyaan dan kemusykilan yang diajukan oleh pelanggan-pelanggan secepat mungkin Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Menepati Standard                        
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Tidak Menepati Standard                        
Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada cadangan projek ternakan yang dirujuk dalam tempoh 14 hari Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Menepati Standard                        
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Tidak Menepati Standard                        
Memberi data dan maklumat industri ternakan serta perundangan yang berkaitan setepat mungkin dalam hari yang sama dipohon bagi maklumat sediaada dan 7 hari bagi maklumat yang baru Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Menepati Standard                        
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Tidak Menepati Standard                        
Melayan dan menjawab semua aduan dan pertanyaan rasmi dalam tempoh tidak lebih daripada 14 hari dari tarikh terima aduan tersebut Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Menepati Standard                        
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Tidak Menepati Standard                        
Memastikan pelaksanaan piagam pelanggan disemua peringkat Jabatan Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Menepati Standard                        
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan                        
% Tidak Menepati Standard