Profil Menteri & Pengurusan Tertinggi

YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE

YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE

Menteri Pertanian & Industri Makanan
DATO’ HASLINA BINTI ABDUL HAMID

DATO’ HASLINA BINTI ABDUL HAMID

Ketua Setiusaha Kementerian Pertanian & Industri Makanan
YB DATUK HAJI SAMSOLBARI BIN JAMALI

YB DATUK HAJI SAMSOLBARI BIN JAMALI

Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar